Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERKRAN OG LØFTEOPERASJONSFAGET, LÆRLINGER

 

Rogaland Kranskole,

Norges eneste skole som gir full opplæring i VG3 Kran- og løfteoperasjonsfaget.

Ved skolen har det hver høst siden oppstart i 2002 startet et nytt elevkull kranfag-lærlinger.

 

 

I august 2022 trådte ny opplæringsplan for Kran og Løfteoperasjonsfaget i kraft.

For elever i vgs er læreløpet i hovedsak slik:

VG1 Teknologi- og industrifag

VG2 Transport og Logistikk

VG3 Kran- og løfteoperasjonsfaget

 

Utdanningsprogram og programområder:

 http://www.vilbli.no

 

Lærlinger i Kran og Løfteoperasjonsfaget vil fra høsten 2023 få tilbud om førerkort klasse C1 for Mobilkran med i sitt læreløp.

Det har vært en utfordring for bransjen med lærlinger som ikke har kunnet forflytte kranen før fylte 21 år.

NÅ er muligheten her !

Vi har nå fått dispensasjon til å gi lærlinger i Kran og Løfteoperasjonsfaget klasse C opplæring fra fylte 18 år.

(Må ha klasse B førerkort)

Etter endt C opplæring avlegges det oppkjøring for klasse C, - lærlingen får utstedt førerkort med klasse C1 for mobilkran,  og ved fylte 21 år får de oppgradert til ord. klasse C førerkort, men uten YSK.

 

Lærlingen går ut i bedrift etter 15 uker hos Rogaland Kranskole med følgende kompetansebevis:

- G1 Mobilkranfører

- G2 Tårnkranfører

- G4 Traverskranfører

- G8 Lastebilkranfører

- G20 Fastmontert kran

- Truck T1, T2, T4

- Rigger

- førerkort klasse C1 for mobilkran

 

Lærlingens opplærings løp:

- 15 uker hos Rogaland Kranskole den første høsten

- 1 år ut i lærebedrift

- Tilbake hos RK i 5 uker

- Ut i lærebedrift fram til sommeren

- FAGPRØVE

 

 

TA KONTAKT MED ROGALAND KRANSKOLE FOR MER INFORMASJON

 

 

Normal saksgang med søknad til VG3 Kran og Løfteoperasjonsfaget

via Opplæringskontor i fylkeskommunen.

 

 

 

 

Fram til 2022 har læreløpet vært slik:

Dette er ungdommer som i videregående skole har fullført:

VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og

VG2 Industriteknologi

 

Kranfagelevene har følgende opplegg for sin opplæring:

- 14 uker ved Rogaland Kranskole - Last ned brosjyre

- 1 år i praksis ved sin lærebedrift

- 6 uker ved Rogaland Kranskole - Last ned brosjyre

- ½ år i praksis ved sin lærebedrift

- Fagprøve

 

De får følgende teoretisk og praktisk opplæring ved RK:

- Anhuker, stropper og signalgiver

- G1 Mobilkranfører

- G4 Traverskranfører

- G5 Offshorekranfører (kun teori) eller G2 Tårnkranfører / G3 Sving-portal

- G8 Lastebilkranfører

- G20 Fører fastmontert hydraulisk kran

- Truckfører

- Rigger

- Simulator-trening offshorekran (kun offshore-relatert)


Lærlingen skal også tilegnes kunnskap om:

-       G11 Kontrollør Løfteredskap - være istand til å kontrollere løfteredskaper og

        løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk

-       betjening av radiotelefoniutstyr i tråd med gjeldende regelverkKursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling