Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKEROm Rogaland Kranskole

 

Stiftelsen Rogaland Kranskole ble grunnlagt i 1992 som følge av et økende behov for formell opplæring av kran-personell.
 
Arbeidstilsynet delte denne oppfatningen, og tilskyndet en etablering av skolen som formelt kompetanse senter.
 
Et annet mål var å utvikle næringslivet i Gjesdal kommune, som la til rette arealer og infrastruktur for skolen.
 
Skolen er en stiftelse, men Gjesdal kommune deltar i skolens formelle styre sammen representanter fra det lokale kranmiljøet.
 
Rogaland Kranskole er selvfinansierende og driftsoverskuddet blir i sin helhet benyttet til videreutvikling av skolen.
 
 
Litt historikk:
 
1992:  
Det første året ble alle kurs avholdt i leide lokaler.
 
1993 
Skolen flyttet skolen til Haraland i enkle undervisningslokaler.
        
1998:
Nybygg med klasserom til teoriundervisning og undervisningshall med traverskran og 
trucker til praktisk opplæring ble tatt i bruk.
 
Tårnkraner og mobilkran plassert på skolens område blir nyttet til praktisk opplæring.
Et rikt utvalg av løfteredskaper og demonstrasjonsmateriale blir også brukt i undervisningen.
 
2001:  
Riggmodul ble bygd på skolens område.
Riggen nyttes til opplæring av dekksarbeidere og riggere.
 
Den er også egnet til andre oppdrag innen løfteteknikk og blir benyttet i          
kranføreropplæringen.
 
2002:  
Praksisopplæring også på skolens nye pipehandling-kran.
 
2003:  
OffSSHOREKRANSIMULATOR.
Trening i skolens nye simulator startet høsten 2003.

 

Anskaffelse av simulator til skolen har vært et stort ønske gjennom flere år.

 

Med økonomisk støtte fra ConocoPhillips og BP, ble simulatorprosjektet til slutt en realitet.

 
2003-2007:
Ny tårnkran og 3 stk nye mobilkraner
 
2008:  
Kranskolens kontorbygg ble revet.
Gjesdal Kommunes nye næringspark krevde dette da hele området ble hevet.
Byggingen av stort nytt undervisningsbygg i tillegg til det eksisterende startet. 
 
2009:  
Norges første Liebherr Mobilkran med Licon 2 system til skolen.
 

Nybygget ble åpnet 4. november 2009.

Rogaland kranskole satser videre og utvider kapasiteten med nye klasserom, ny undervisninghall med nye traverskraner, samt kontorer i 3. etasje.

Nytt kurstilbud:

Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere.

Første kurs ble gjennomført i oktober 2009.

 

2012:

Ny flott og unik offshorekran simulator ble tatt i bruk våren 2012. 

Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling