Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
Grunnkurs
Grunnkurs uten stroppekurs
Teori og praksis
Teori og praksis uten stroppekurs
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG2 Tårnkranfører

Formål med opplæringen:

 

 

Hensikten med opplæringen er å gi tårnkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av tårnkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for tårnkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G3-Portalkran og G4-Traverskran.

 

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

 

Rogaland Kranskole gjennomfører kurs med og uten stroppekurs

(for de som har dette fra før.)

Den siste modulen, praktisk opplæring, kan gjennomføres ved Rogaland Kranskole med 60 timer, eller bedriftsinternt med fadder, 120 timer ført i kjørebok.

 

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på tårnkran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av

G2 Tårnkraner, G3 Sving-/portalkraner og G4 Bro-/traverskraner.

 

 

Læreplan for de forskjellige modulene i kurset finner du under Opplæringsplaner, Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring. 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs våren 2023
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling