Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert hydraulisk kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kranfag, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG4 TRAVERSKRANFØRER, GRUNNKURS

Modul 1.1, 2.3, 2.7, 3.7

 

Grunnkurs:

Varighet: 48 timer

 

24 t teori løfteredskap

16 t teori traverskran

8 t praktisk bruk

 

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år

 

Eleven må ha med:
- Vernesko (til praktisk bruk dagen)

 

 

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale:

 

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 32 timer føres i kjørebok.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring.

 

Instruktøren/fadderen skal inneha kranførerbevis og minst 1 års erfaring.

 

Fadderavtalen er delt inn i 2 deler.

 

Del 1 sendes Rogaland Kranskole FØR opplæringen i bedriften starter.

(Kan leveres på teorikurset.)

Del 2 sendes Rogaland Kranskole ETTER endt praktisk opplæring,

Praktisk kjøreprøve kan avlegges.

 

NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs høsten 2021
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling