Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Diverse
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG4 TRAVERSKRANFØRER, GRUNNKURS UTEN STROPPEKURS

Modul 2.7, 3.7

 

Grunnkurs:

Varighet: 24 timer

 

16 t teori traverskran

 8 t praktisk bruk

 

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år

 

Eleven må ha med:
- Vernesko (til praktisk bruk dagen)

- Kopi av stroppekurs eller annet kranførerbevis

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 

 

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale:

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 32 timer føres i kjørebok.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring.

 

- Fadderavtale tegnes mellom Rogaland Kranskole og opplæringsbedrift.

- Fadder-avtalen, samt kopi av fadderens kranførerbevis sendes Rogaland Kranskole på mail FØR kursstart.

- Ansvarlig person i bedrift skal signere på at fadderen har de nødvendige kvalifikasjonene.

- Faglig leder hos Rogaland Kranskole signerer og "godkjenner" fadderavalen.

- Bedriftsintern praksisopplæring kan påbegynnes etter endt grunnkurs.og tegning av fadderavtale.

- 32 kjøretimer føres i kjørebok og signeres.

 

 

KRAV TIL FADDER:

Minimumskrav:

• Kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr,

• ett års dokumentert praksis i bruk av utstyret,

• kunne vise og forklare riktig og sikker bruk av arbeidsutstyret,

• ha kunnskap om de relevante delene av bedriftens HMS-/internkontrollsystem,

• kjenne innholdet i den inngåtte skriftlige avtalen nevnt over

- Kjennskap til Rogaland Kranskoles KS-system

 

Se også i læreplan - Bedriftsopplæring – Krav til gjennomføring


 

Praktisk kjøreprøve:

 

Etter bestått teori-eksamen og fullført praktisk opplæring, skal det avlegges praktisk kjøreprøve. Ta kontakt med skolen for nærmere avtale.   

NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.


 

 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling