Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG4 TRAVERSKRANFØRER, GRUNNKURS UTEN STROPPEKURS

Modul 2.7, 3.7

 

Grunnkurs:

Varighet: 24 timer

 

16 t teori traverskran

 8 t praktisk bruk

 

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år

 

Eleven må ha med:
- Vernesko (til praktisk bruk dagen)

- Kopi av stroppekurs eller annet kranførerbevis

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 

 

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale:

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 32 timer føres i kjørebok.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring.

 

- Fadderavtale tegnes mellom Rogaland Kranskole og opplæringsbedrift.

- Fadder-avtalen, samt kopi av fadderens kranførerbevis sendes Rogaland Kranskole på mail FØR kursstart.

- Ansvarlig person i bedrift skal signere på at fadderen har de nødvendige kvalifikasjonene.

- Faglig leder hos Rogaland Kranskole signerer og "godkjenner" fadderavalen.

- Bedriftsintern praksisopplæring kan påbegynnes etter endt grunnkurs.og tegning av fadderavtale.

- 32 kjøretimer føres i kjørebok og signeres.

 

 

KRAV TIL FADDER:

Minimumskrav:

• Kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr,

• ett års dokumentert praksis i bruk av utstyret,

• kunne vise og forklare riktig og sikker bruk av arbeidsutstyret,

• ha kunnskap om de relevante delene av bedriftens HMS-/internkontrollsystem,

• kjenne innholdet i den inngåtte skriftlige avtalen nevnt over

- Kjennskap til Rogaland Kranskoles KS-system

 

Se også i læreplan - Bedriftsopplæring – Krav til gjennomføring


 

Praktisk kjøreprøve:

 

Etter bestått teori-eksamen og fullført praktisk opplæring, skal det avlegges praktisk kjøreprøve. Ta kontakt med skolen for nærmere avtale.   

NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.


 

 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
HØST-KAMPANJE 2023
Kurs høsten 2023 - Våren 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs