Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
Modul P-3.1, 24 t teori
Modul P-4.1, G5 praktisk grunnopplæring i simulaotor
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG5 Offshorekranfører

 

Målgruppe:

Målgruppen for dette læretiltaket er kandidater som skal bli operatør av G5 offshorekran.

 

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæringen tilegner seg

tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om sikker bruk av G5 offshorekraner til

håndtering av last internt på innretningen, i åpen sjø, mot skip, mellom faste

og/eller flytende innretninger og undervannsløft.

 

Formål med opplæringen: 

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran.

 

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Teorikurset avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

 

Praktisk opplæring:

Alternativ:

- 150 t praktisk opplæring gjennomføres offshore med fadder.

  Fadderen skal ha bevis og erfaring i minst 3 år.

 

- 40 kjøretimer i simulator + 75 kjøretimer offshore

(Kjøretimene i sumulator tilsvarer 75 kjøretimer offshore)

 

- Dersom man har kompetansebevis for G20 hydraulsik kran, og kan dokumenter praktisk bruk på denne i løpet av de siste 5 år, får man også godskrevet 40 timer av kjøreopplæringen sin med dette bevsiet.

 

Læreplaner finner du på Petroleumstilsynet nettside.

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling