Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Diverse
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG5 OFFSHOREKRANFØRER, 24 T TEORI

Modul P-3.1

 

Teorikurs:
Varighet: 24 timer

 

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år

- Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1.1 + 2.3),  24 t stroppekurs

- Modul P-2.1, 16 t fastmontert kran, teori

 

Ny læreplan gjeldende fra april 2022.

 

Alle forhåndskrav dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis i god tid før

kursstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomheten, før læretiltaket starter.

 

Målgruppe:

Målgruppen for dette læretiltaket er kandidater som skal bli operatør av G5 offshorekran.

 

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæringen tilegner seg

tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om sikker bruk av G5 offshorekraner til

håndtering av last internt på innretningen, i åpen sjø, mot skip, mellom faste

og/eller flytende innretninger og undervannsløft.

 

Kurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl.1530.

 

 

Videre moduler for praktisk opplæring er Modul P-4.1. 150 kjøretimer offshore

Her er etter nye læreplaner våren 2022 mulighet for å kjøre 40 timer i simulator.

Tilsvarer 75 av kjøretimene offshore.

 

Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått modul P-3.1 og ferdig modul P-4.1.

Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1.

 

 

 

 

 


 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling