Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert hydraulisk kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kranfag, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG5 OFFSHOREKRANFØRER, 40 T KRANTEORI

Modul O-2.1

 

Teorikurs:
Varighet: 40 timer

 

Opptakskrav:
- Være fylt 20 år

 

For de som har VHF-sertifikat og stroppebevis eller annet kranførerbevis fra før.

 

40 timer  kranteori (dekker også teorien for G20 Fastmontert hydraulisk kran) 
              

Kurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl.1530.

 

 

 

Informasjon om den bedriftsinterne praksisopplæringen:

 

Modul O-4.

 

Praktisk opplæring etter kjørebok, 150 timer dokumentert.

 

Opplæringen skal skje offshore med godkjent instruktør,

(kranfører med bevis og min. 3 års erfaring).

 

Etter bestått teori-eksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges
praktisk kjøreprøve offshore.

Denne bestilles hos operatørenes egne sensorer offshore.

 

(Norsk Kompetanseregister kan kontaktes dersom en ønsker opplysninger om godkjente sensorer.)

 

NB!  Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

 

For å få utstedt kranførerbevis:
- 1 stk passbilde til beviset
- Kopi av kursbevis
- Kopi av VHF sertifikat
- Kjørebok med 150 praksistimer
- Kopi av bestått kjøreprøve

 

Dette sender deltakeren selv til Norsk Kompetanseregister for utstedelse av kranførerbevis.


Adresse til NKR:

Norsk Kompetanseregister AS, Postboks 73, 1325 LYSAKER

 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs våren 2022
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling