Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Diverse
Sertifiseringer
Diverse
LENKERKRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET, PRAKSISKANDIDATER

 

KRAN OG LØFTEOPERASJONSFAGET – PRAKSISKANDIDATER
 

Litt om praksiskandidatordningen – veien mot et fagbrev i Kran og Løfteoperasjonsfaget:

 

Praksiskandidatordningen. (privatist)

Denne ordningen krever at du kan dokumentere 5 års relevant praksis.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og-yrkesopplaring/Praksiskandidatordningen/

 

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat

 

Her finner du læreplanen:

https://www.udir.no/kl06/KLO3-02/Hele/Komplett_visning

 

I tillegg må du inneha kompetansebevis på følgende:

-             G1 mobilkran

-             G2 tårnkran eller G5 offshorekran (land eller offshore)

-             G4 traverskran

-             G8 lastebilkran

-             G20 Fastmontert kran

-             Rigger

-             Truck

 

-             *G11 Kontrollør

-             *VHF

* Til din informasjon, så er disse to nå fjernet fra læreplanen og skal dermed ikke lenger være et krav.

  

Du må som praksiskandidat også gjennomføre en teoretisk eksamen i felles programfag – Prøvekode: KLO3102. Dette gjør du som privatist og registrering og påmelding gjøres på www.privatistweb.no

Denne prøven bygger i utgangspunktet på VG1 og VG2 fra den videregående skole. Da G1 mobilkran er hovedkran/felleskran for både offshore- og landbasert virksomhet vil mobilkran av denne grunn være sentral i denne prøven.

Nyttig info fra Rogaland Fylkeskommune:

https://sokeresultat.udir.no/?query=utdanning%20privatist&start=1

 

Når overstående kompetansebevis er på plass kan du melde deg opp til fagprøven. Her finner du info om praksiskandidatordningen og oppmelding til fagprøven: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag-og-svenneprover/ta-prove/#

Du sender all dokumentasjon inn til fylkeskommunen din som er de som godkjenner (evt ikke godkjenner) de 5 årene med relevant praksis.

Fylkeskommunen tar kontakt med prøvenemda som igjen kontakter en av prøvestasjonene (her i Rogaland, Rogaland Kranskole) og bestiller tid for fagprøve gjennomføring.

Prøvenemda stiller med to sensorer til selve fagprøven.

 

Den teoretiske prøven (KLO 3102) kan gjennomføres 2 ganger i året. En gang i juni og en gang i desember.  https://www.udir.no/kl06/KLO3102

PS! Husk at det er tidsfrister for oppmelding til disse prøvene. Disse tidsfristene finner du etter at du har opprettet en bruker og logget deg inn på  www.privatistweb.no (denne virker kun for noen fylker) En annen portal for oppmelding er denne: https://privatist.inschool.visma.no/

 

Du kan laste ned flere av prøvene som har blitt gjennomført på følgende link hos utdanningsdirektoratet:

https://sokeresultat.udir.no/?query=kran%20og%20l%C3%B8fteoperasjonsfaget&start=1

 

Du kan også innhente mer informasjon på vår hjemmeside på følgende link:

http://www.rogaland-kranskole.no/index.php?sideID=264&ledd1=265

 

Mobilkranføreropplæring er avgjørende før du kan avlegge prøven KLO 3102 som arrangeres av fylket.

Dette fordi prøven alltid bygger på løft med mobilkran.

 

Rogaland Kranskole arrangerer hver vår og vinter et eksamensforberedende kurs før denne prøven, om dette kunne være av interesse for deg.

Det eksamensforberedende kurset som vi tilbyr i forkant av prøven har vært til hjelp for mange.

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling