Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert hydraulisk kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kranfag, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERKRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET, PRAKSISKANDIDATER

 

KRAN OG LØFTEOPERASJONSFAGET – PRAKSISKANDIDATER
 
KRAV TIL ERFARNE KRANFØRERE SOM ØNSKER FAGBREV

via praksiskandidatordningen:
 
-       5 års relevant erfaring
 
Sertifisert og godkjent sikkerhetsopplæring og utstedt bevis
-       Anhuker, stropper og signalgiver
-       G1 Mobilkranfører
-       G4 Traverskranfører
-       G5 Offshorekranfører eller G2 Tårnkranfører/ G3 Sving-portal
-       G8 Lastebilkranfører
-       G20 Fører fastmontert hydraulisk kran
-       Truckfører
-       Rigger
 
Inneha kunnskap om:
-       G11 Kontrollør Løfteredskap - være istand til å kontrollere løfteredskaper
       og løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk
-       betjening av radiotelefoniutstyr i tråd med gjeldende regelverk
     
  

Reform Kunnskapsløftet:

       -       VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og

       -       VG2 Produksjons- og Industri Teknikk

       -       VG3 Kran og Løfteoperasjonsfaget i bedrift

Eksamen i felles programfag vil inneholde elementer fra aktuell VG1 og VG2 plan
for kran og løfteroperasjoner.
 
-       Fagprøve
 
 

(Gammel ordning etter Reform 94:

Siste ordinære tverrfaglig eksamen for praksiskandidater etter R94-planene ble gjennomført i juni 2009, Siste frist for fagprøve etter R-94 var 31.12.2011. )

 

 

INFORMASJON OM RETNINGSLINJER FOR PRAKSISKANDIDATER:

 

KLO3102 (tidligere KLO3003) er koden for prøven praksiskandidater skal ta forut for fagprøve i Kran- og Løfteoperasjonsfaget etter læreplaner i Kunnskapsløftet.

 

Eksamen i felles programfag (tidligere tverrfaglig eksamen) for praksiskandidater

vil være en eksamen som er faglig rettet, men som vil ha med seg elementer fra

aktuell VG1 og VG2 plan for kran og løfteoperasjoner.


 

Praksiskandidat-ordningen

er den ordningen som har lengst tradisjon, og er tuftet på at kandidaten har en dokumentert praksis/yrkeserfaring i fag på minimum 60 mnd. i hel stilling.

 

Fagbrev oppnås gjennom praksiskandidatordningen ved å gjennomføre en eksamen som måler kompetansemålene i det aktuelle programfaget på både VG1, VG2 og VG3 etter læreplanene i kunnskapsløftet 

 

I tillegg gjennomføres den praktiske fag-/svenneprøve.

 

 

Veien mot fagbrev i Kran og Løfteoperasjonsfaget:

 

For opplæring kranfører, rigger, kontrollør, VHF, truck:

Ta kontakt med Rogaland Kranskole

Telefon  51 61 59 99 

E-post: post@rogaland-kranskole.no

 

Veien videre:

Du må som praksiskandidat også gjennomføre teoretisk eksamen i felles programfag – Prøvekode: KLO3102.

Dette gjør du som privatist og registrering og påmelding gjøres på www.privatistweb.no

Prøven arrangeres 2 ganger i året, i juni og i desember.

PS! Husk at det er tidsfrister for oppmelding til disse prøvene. Disse tidsfristene finner du etter at du har opprettet en bruker og logget deg inn på  www.privatistweb.no

 

Denne prøven bygger i utgangspunktet på VG1 og VG2 fra den videregående skole. Da G1 mobilkran er hovedkran/felleskran for både offshore- og landbasert virksomhet vil mobilkran av denne grunn være sentral i denne prøven.

Rogaland Kranskole arrangerer hvert semester et eksamensforberedende kurs i forkant av prøven KLO 3102.

 

 

Når ovenforstående kompetansebevis og prøver er på plass kan du melde deg opp til fagprøven. http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering/Praksiskandidat

Du sender all dokumentasjon inn til fylkeskommunen din som er de som godkjenner (evt. ikke godkjenner) de 5 årene med relevant praksis.

Fylkeskommunen tar kontakt med prøvenemda som igjen kontakter en av prøvestasjonene, (her i Rogaland, Rogaland Kranskole) og bestiller tid for fagprøve gjennomføring.

Prøvenemda stiller med to sensorer til selve fagprøven.

 

   

Nyttig info fra Rogaland Fylkeskommune:

Les mer..

 

 

Læreplan Kran og Løfteoperasjonsfaget:

Les mer..Litt om prøven KLO3102:

Les mer..

 

Du kan laste ned flere av prøvene som har blitt gjennomført på følgende link hos utdanningsdirektoratet:

https://pgsf.udir.no/dokumentlager/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV

 

 
 
 

Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs våren 2021
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling