Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert hydraulisk kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
RIGGERKURS, 48 TIMER
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kranfag, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERRIGGER

Formål med opplæringen:

 

Modul O-2.2

Hensikten med kurset er å gi blivende riggere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av:

Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger (enkle travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og eltaljer og transportable vinsjer.

 

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers og transportable vinsjers konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

 

Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske som er nødvendig for å kunne gjennomføre det praktiske riggekurset, Modul O 3.2.

 

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

 

Modul O-3.2

Hensikten med kurset er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr.

 

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

 

Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal forflytning av last.

 

Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner.

 

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

 

 

Læreplaner finner du under Opplæringsplaner, Opplæringsmoduler for opplæring offshore.


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs våren 2021
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling