Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
RIGGERKURS, 40 TIMER
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERRIGGER - Modul P-2.4 og P-4.4

Formål med opplæringen:

 

Modul P-2.4og P-4.4

 

 

40 timer riggerkurs teori/praksis:

Modul P-2.4,

Modul P-4.4,

Tilsammen 40 timer grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring

 

Opptakskrav:

Gjennomført og bestått:

1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)

2. Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113

 

 

Målgruppe:

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal:

• utføre riggeoperasjoner

• gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør

• gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider

• lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner

• være operasjonelt ansvarlig

• være verneombud

 

Læretiltaket skal gi personell tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om: 

• utførelse av sikre riggeoperasjoner i sertifisert og usertifisert struktur 

• vertikal forflytning av last ved bruk av løfteinnretninger  

• horisontal forflytning av last ved bruk av løfteinnretninger

• montering av løfteinnretninger i sertifisert og usertifisert struktur 

 

Etter gjennomført læretiltak skal deltakeren være i stand til å utføre sikre løfteoperasjoner og rigging ved bruk av enkle løfteinnretninger.

 

MERKNAD: Definisjon på enkle løfteinnretninger er beskrevet i NORSOK standard R-003N og R-005N.

 

Modulene avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

 

Deltakere skal ha vært til stede minimum 90 % av undervisningstiden for å få anledning til å delta på avsluttende prøve.

 

Læreplan finner du under opplæringsmoduler offshore på PTIL's nettside.

 

 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling