Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Diverse
Sertifiseringer
Diverse
LENKERVHF BEGRENSET RADIOTELEFONI

Informasjon:

 

VHF står for Very High Frequency, radiokommunikasjon på høye frekvenser.

 

Maritim VHF brukes til komunikasjon mellom fartøy av alle størrelser og kystradiostasjoner på land.

 

Det er et internasjonalt krav at maritime VHF installasjoner skal betjenes av personer med et gyldig sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for å delta i denne tjenesten.

 

I Norge blir et slikt sertifikat utstedt av Telenor, Maritim Radio, Radio-inspeksjonen.

 

SRC / VHF-sertifikat kan utstedes til personer over 15 år som ved eksamen har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for denne sertifikattypen.

 

Begrenset radiotelefoni-sertifikat for den maritime og mobile VHF-tjenesten (SRC / VHF) har for tiden ubegrenset gyldighetstid.

 

VHF kurset gjennomføres med 2 dagers teori kurs.

Eksamen avlegges siste dag på internett.

 

Man kan forberede seg til denne eksamenen ved å bruke simulator hjelpemiddelet for å teste seg selv:

http://maritimradio.no/1-2-3/simulator/

 

Radioinspeksjonen kan inndra sertifikatet når innehaveren ikke lenger fyller de kravene som stilles, eller når bestemmelsene ikke er fulgt.

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling