Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG1 MOBILKRANFØRER, GRUNNKURS UTEN STROPPEKURS

Modul 2.4, 3.4

 

Grunnkurs:             

Varighet: 48 timer
Modul 2.4:              32 t teori mobilkran (dekker også teorien for G8, G20, samt

                              teleskoptruck C1 og C2)
Modul 3.4:              16 t praktisk bruk

 

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 

Opptakskrav:

- Være fylt 18 år og inneha førerkort klasse B

 

For å kunne kjøre mobilkran (motorredskap) på veg gjelder følgende forskrift i vegtrafikkloven:

I tillegg til klasse B kreves C1 (for de som har fått C1 påført sertifikatet før 1.jan. 2005)
I tillegg til klasse B kreves C (for de som har fått C1 påført sertifikatet etter 1.jan. 2005)

 

Du kan lese mer om dette i forskriften om førerkort.

   

Eleven må til praktisk bruk dagene ha med følgende:
- Hjem, vernesko og arbeidstøy som passer til været.

 

 

 

Bedriftsintern praksisopplæring:

Fadderavtale tegnes mellom Rogaland Kranskole og opplæringsbedrift.

Fadder-avtalen, samt kopi av fadderens kranførerbevis sendes Rogaland Kranskole på mail FØR kursstart.

Ansvarlig person i bedrift skal signere på at fadderen har de nødvendige kvalifikasjonene.

Faglig leder hos Rogaland Kranskole signerer og "godkjenner" fadderavalen.

Bedriftsintern praksisopplæring kan påbegynnes etter endt grunnkurs.og tegning av fadderavtale.

160 kjøretimer føres i kjørebok og signeres.

 

 

KRAV TIL FADDER:

Minimumskrav:

• Kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr,

• ett års dokumentert praksis i bruk av utstyret,

• kunne vise og forklare riktig og sikker bruk av arbeidsutstyret,

• ha kunnskap om de relevante delene av bedriftens HMS-/internkontrollsystem,

• kjenne innholdet i den inngåtte skriftlige avtalen nevnt over

- ha kjennskap til Rogaland Kranskoles KS system

 

Se også i læreplan - Bedriftsopplæring – Krav til gjennomføring


 

Praktisk kjøreprøve:

 

Etter bestått teori-eksamen og fullført praktisk opplæring, skal det avlegges praktisk kjøreprøve. Ta kontakt med skolen for nærmere avtale.   

NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling