Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert hydraulisk kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kranfag, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG1 MOBILKRANFØRER, GRUNNKURS UTEN STROPPEKURS

Modul 2.4, 3.4

 

Grunnkurs:             

Varighet: 48 timer
Modul 2.4:              32 t teori mobilkran (dekker også teorien for G8, G20, samt

                              teleskoptruck C1 og C2)
Modul 3.4:              16 t praktisk bruk

 

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 

Opptakskrav:

- Være fylt 18 år og inneha førerkort klasse B

 

For å kunne kjøre mobilkran (motorredskap) på veg gjelder følgende forskrift i vegtrafikkloven:

I tillegg til klasse B kreves C1 (for de som har fått C1 påført sertifikatet før 1.jan. 2005)
I tillegg til klasse B kreves C (for de som har fått C1 påført sertifikatet etter 1.jan. 2005)

 

Du kan lese mer om dette i forskriften om førerkort.

   

Eleven må ved kursstart ha med følgende:

- Kopi av stroppebevis (eller annet kranførerbevis)

- Vernesko

 

Praktisk kjøreprøve:

Etter bestått teori-eksamen og fullført praktisk opplæring, må det avlegges praktisk kjøreprøve.  Ta kontakt med skolen for nærmere avtale. 

 

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale:

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 160 timer føres i kjørebok.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift

og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring.

 

Instruktøren/fadderen skal inneha kranførerbevis og minst 1 års erfaring.

 

Fadderavtalen er delt inn i 2 deler.

 

Del 1 sendes Rogaland Kranskole FØR opplæringen i bedriften starter.

(Kan leveres på teorikurset.)

Del 2 sendes Rogaland Kranskole ETTER endt praktisk opplæring,

Praktisk kjøreprøve kan avlegges.

 

NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs våren 2022
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling